Yrityksissä ei tunneta osatyökykyisyyttä – työterveyshuolto voi auttaa

24.02.2021

Monilla työpaikoilla ajatellaan edelleen, että töitä tehdään täysillä tai ei ollenkaan. Osatyökykyisyydestä viestiminen voi olla hyvä keino lisätä työhyvinvointia yrityksissä.

Ikääntyvien yrittäjien ja työntekijöiden työterveyteen liittyy monenlaisia haasteita. Työelämän kiivas tahti vaatii työskentelemään tehokkaasti ja päivittämään omaa osaamista jatkuvasti. Myös vapaa-aikaan voi liittyä kuormittavia tekijöitä, vaikkapa omaishoitajuus. Samaan aikaan omassa terveydentilassa voi tapahtua muutoksia, jotka haastavat jaksamista.

Työterveyshuollolla on monia keinoja edistää ikääntyvien työterveyttä. Haasteiden varhainen havaitseminen voi kuitenkin olla vaikeaa, sillä ongelmat jäävät helposti piiloon. Ikääntyvä yrittäjä joutuu pohtimaan oman hyvinvointinsa lisäksi, onko sairausloman pitäminen tai eläköityminen taloudellisesti mahdollista.

Myös työntekijä saattaa haluta säästellä työnantajansa varoja. Etenkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä työterveyden kustannukset on helpompi yhdistää tiettyyn työntekijään. Työntekijä voi pelätä olevansa työnantajalle liian suuri kuluerä, jos käyttää paljon työterveyden palveluja. Sekä yrittäjillä että työntekijöillä voi siis olla toimeentuloon liittyviä huolia, jotka johtavat haluttomuuteen käyttää työterveyshuollon palveluja.

Osatyökykyisyydestä apua työterveyden haasteisiin

Työterveyshuollon kannattaa tuoda yrityksissä esille osatyökykyisyyden mahdollisuus. Monessa yrityksessä ajatellaan yhä, että jos työntekijä ei pysty tekemään työtään, on ainoana vaihtoehtona sairausloma. On kuitenkin mahdollista, että työntekijä pystyy työskentelemään yrityksessä toisissa tehtävissä joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Työntekijälle voi myös olla mahdollista tehdä osittaista työaikaa, tai työtä voidaan muuten mukauttaa tarpeen mukaan.

Ajatus työn muokkaamisesta erilaisten työn joustojen avulla voi olla yrityksissä tuttu. Työn joustot voivat olla hyvä keino edistää työhyvinvointia. Jos terveydentilassa kuitenkin on jo haasteita, osatyökykyisyys voi mahdollistaa työn jatkumisen niistä huolimatta. Osatyökykyisyydestä sopiminen mahdollistaa myös Kelan osasairauspäivärahan myöntämisen. Työterveyshuollolla on tärkeä rooli tukea ja ohjeistaa työpaikkoja osatyökykyisyysasioista sovittaessa.

Yhteistyön kehittäminen auttaa huomaamaan haasteet ajoissa

Jotta työterveyshaasteisiin pystytään puuttumaan aikaisessa vaiheessa, on tärkeää, että työterveyshuollon ja asiakasyrityksen välinen yhteistyö toimii hyvin. Työterveyshuollossa voidaan tukea yhteistyötä muun muassa tekemällä asiakkaiden hoitoon pääsystä mahdollisimman sujuvaa. Kynnys ottaa työterveyshuoltoon yhteyttä kannattaa pitää matalana.

Lisäksi viestiminen työhyvinvoinnin ja työterveyden merkityksestä voi olla avuksi yhteyden luomisessa asiakasyritykseen. Kun yrityksissä ymmärretään työhyvinvoinnin positiivinen vaikutus muun muassa yrityksen talouteen, voi syntyä uudenlaista motivaatiota työterveyden edistämiseen. Näin voidaan rakentaa yrityksen ja työterveyshuollon välille kumppanuutta, joka lisää hyvinvointia työpaikoilla.

Miten sinun ja asiakasyritystesi yhteistyö toimii? Täältä voit lukea lisää, kuinka työterveyshuolto voi lisätä yrittäjien motivaatiota työterveydestä huolehtimiseen. Täällä puolestaan kerrotaan, kuinka työterveyshuolto voi tukea työntekijöitä työelämän muutoksissa.

Kirjoittaja: Eeva Pentikäinen

Juttua varten on haastateltu työterveyshoitaja Anna Ahosta.