Valmennukset tuovat uusia ideoita hyvinvointiin – niin etänä kuin kasvotusten

16.06.2020

Hyvä, parempi, tuottava! -projektissa kokeiltiin korona-aikana erilaisten valmennusten järjestämistä verkon välityksellä. Kokemukset olivat positiivisia, ja saivat pohtimaan, että valmennuksia voisi tarjota etänä myöhemminkin.

Korona-aika toi yritysten kehittämisorganisaatio Ukipolikselle paljon töitä erilaisten tukihakemusten muodossa. Yrittäjyysneuvoja Esa Kerkolan ja talous- ja hallintoassistentti Leena Valtosen työt siirtyivät myös osittain kotiin etänä tehtäviksi.

– Ergonomiaa on kyllä tullut pohdittua enemmän. Ja sen olen huomannut, että jos istuu kolme tuntia putkeen tietokoneella eikä muista pitää taukoja, se ei tee hyvää, Kerkola pohtii.

Etävalmennuksen vuorovaikutus on erilaista, mutta toimivaa

Esa Kerkola ja Leena Valtonen olivat mukana hyvinvointivalmennuksessa, joka järjestettiin heidän työpaikallaan osana Hyvä, parempi, tuottava! -projektia. Hyvinvointivalmennuskin toteutettiin koronan vuoksi osittain etänä.

Etäyhteydellä esimekiksi vuorovaikutuksen tapa on erilainen kuin kasvokkain keskustellessa. Sekä Valtonen että Kerkola kuitenkin kokivat etävalmennuksen toimivaksi.

– Kasvokkain keskustellessa on helpompi heittää keskustelun väliin omia ajatuksia. Meillä oli kuitenkin hyvät ohjaajat, jotka huomioivat, että kaikki pääsivät mukaan keskusteluun, Valtonen kertoo.

Valmennus sai Kerkolan ja Valtosen myös pohtimaan omaa hyvinvointia.

– Ratkaisukeskeisyys oli teema, joka pisti miettimään, mitä voisi tehdä toisin sekä työssä että muussa elämässä, Valtonen sanoo.

– Valmennuksessa tuli paljon uutta tietoa ja ideoita. Teimme esimerkiksi tasapainopyörä-harjoituksen, jossa tarkastellaan arkea kokonaisvaltaisesti, Kerkola kertoo.

Ryhmäkeskustelut ja tehtävät onnistuivat myös verkossa

Erikoissuunnittelija Kirsti Haihu Turun Yliopistolta on ollut vetämässä etävalmennuksia sekä ikääntyvien hyvinvointiin että esimiestyöhön liittyen. Myös hän on tyytyväinen siihen, miten etävalmennukset sujuivat.

– Oli hyvä, että meitä ohjaajia oli kaksi. Kun toinen puhui, toinen pystyi seuraamaan chat-keskustelua, jolloin pystyimme huomioimaan myös sieltä keskusteluun tulleet ajatukset, Haihu pohtii.

Alun perin Hyvä, parempi, tuottava! -projektin valmennukset oli tarkoitettu pidettäväksi kasvokkaisina tapaamisina. Tarve etävalmennuksille ei kuitenkaan sotkenut suunnitelmia. Esimerkiksi pienryhmäkeskustelut onnistuvat etäpalaverissa teknisin ratkaisuin.

– Käytimme myös eräänlaista äänestys-työkalua verkossa: osallistujat saivat valita vaihtoehdoista, mihin hyvinvoinnin asioihin he haluavat jatkossa kiinnittää huomiota. Tulokset pystyttiin käymään heti läpi, ja osallistujat näkivät, mitkä asiat olivat heille tärkeitä ryhmänä, Haihu kertoo.

Kirsti Haihun mielestä erilaisia valmennuksia voisi hyvin pitää etänä myös jatkossa.

– Toki se riippuu siitä, mitä asiakkaamme toivovat. Valmennukset sujuivat kuitenkin verkossa niin hyvin, että etämahdollisuutta voisi tarjota myös myöhemmin.

Kirjoittaja: Eeva Pentikäinen