Työyhteisön hyvinvointiprojekti innostaa myös yksilöllisiin muutoksiin

01.04.2021

Arkeen saa lisää jaksamista niin omilla elämäntapavalinnoilla kuin työyhteisön yhteisellä panostuksellakin. Työpaikalla toteutettava hyvinvoinnin projekti on hyvä keino saada positiivisia muutoksia käyntiin.

Tuntuuko arki loputtomalta selviytymiseltä? Jos omassa elämässä tai työyhteisössä on jaksamisvajetta, kannattaa kääntää katse työhyvinvointiin. Työpaikan yhteinen projekti hyvinvoinnin edistämiseksi voi olla tie energisempään arkeen.

Tässä jutussa jaamme vinkkejä työhyvinvoinnin henkilökohtaiseen ja yhteisölliseen edistämiseen. Vinkit pohjaavat Hyvä, parempi, tuottava! -projektin kokemuksiin. Siinä kehitettiin tapoja tukea yli 55-vuotiaiden työhyvinvointia pk-yrityksissä. Projektiin osallistui lähes 200 henkilöä 36 yrityksestä.

Sykevälivaihtelun analyysi innosti lisäämään liikuntaa ja nukkumaan paremmin

Työhyvinvoinnin edistäminen yhteisesti työpaikalla voi tarjota ponnahduslaudan myös henkilökohtaisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Esimerkiksi sykevälivaihtelun analyysi on keino tarkastella niin yhteisiä kuin yksilöllisiäkin kuormitus- ja palautumistekijöitä.

Analyysi kertoo muun muassa, kuinka hyvin osallistuja palautuu ja millaiset vaikutukset hänen liikkumisellaan on hänen terveyteensä. Tulosten perusteella osallistuja voi esimerkiksi löytää keinoja stressinhallintaan ja aktiivisempaan arkeen.

Hyvä, parempi, tuottava! -projektissa sykevälivaihtelun analyysi sai monen osallistujan huomaamaan konkreettisesti, että hyvään uneen panostaminen edistää jaksamista. Moni innostui myös liikkumaan aiempaa enemmän. Lisäksi osallistujat löysivät arjestaan asioita, jotka ovat jo hyvin. Tieto oman elämän voimavaratekijöistä auttaa hyödyntämään niitä myös jatkossa.

Osallistujat keskustelivat analyysin nostamista ajatuksista hyvinvoinnin ammattilaisten ja omien työkavereiden kanssa. Moni koki saavansa keskusteluista merkittävää vertaistukea ja konkreettisia välineitä oman hyvinvoinnin edistämiseen. Projektin myötä lähtikin käyntiin monta elämäntapamuutosta.

Hyvä me-henki ja onnistunut johtaminen lisäävät hyvinvointia työpaikalla

Työyhteisön hyvinvointiin vaikuttaa niin johtaminen kuin työpaikan kulttuurikin. Näitä voidaan kehittää muun muassa erilaisin valmennuksin. Ne toimivat hyvänä keskustelunavaajana hyvinvoinnin aiheisiin. Kehittämistoimissa on hyvä saada vetoapua oman yrityksen ulkopuolelta. Uudenlaiset ajatukset ja näkökulmat työyhteisön kehittämiseen innostavat ja antavat muutoksen toteuttamiseen tukea.

Hyvä, parempi, tuottava! -projektissa tarjottiin valmennusta yritysten yli 55-vuotiaalle henkilöstölle sekä erikseen esimiehille. Osallistujat arvostivat valmennusten tarjoamaa tilaisuutta pohtia tärkeitä asioita yhdessä. Vaikka työhyvinvoinnin kehittämisessä olisikin kyse arkisista asioista, on hyvä saada sparrausapua asiantuntijoilta. Uusien toimintatapojen pohdinta yhdessä ulkopuolisen kanssa auttaa yritystä katsomaan omaa tilannettaan ikään kuin ulkopuolisen silmin.

Yhteisten asioiden pohtiminen konkretisoi osallistujille työkavereiden tuntemisen ja me-hengen merkitystä hyvinvoinnille. Valmennusten aikana projektiin osallistuneissa yrityksissä yksi kehittämisen teema olikin yhteisöllisyyden edistäminen. Osa yrityksistä päätti myös jatkaa sykevälivaihtelun analyysien tekemistä koko henkilöstölle projektin jälkeen.

Esimiesten valmennuksissa osallistujat kertoivat saaneensa oivalluksia esimerkiksi siitä, miten johtamisessa voi ottaa huomioon työntekijöiden erilaiset persoonallisuudet ja elämäntilanteet. Tämä auttaa huomaamaan, kuinka työntekijöiden erilaiset taidot ja temperamentit täydentävät toisiaan.

Vaikka projekti oli suunnattu yli 55-vuotiaille henkilöille, kulki kehittämistyön rinnalla ajatus siitä, että työhyvinvoinnin teemat koskettavat kaikkia ikäluokkia. Myös yrityksissä tuotiin esille toive työhyvinvoinnin kehitystoimien ulottamisesta koko henkilöstöön. Työhyvinvoinnin kehittämistä tarvitaan koko henkilöstölle, ikään katsomatta.

Kirjoittajat: Eeva Pentikäinen ja Marion Karppi