Työterveyshuolto voi innostaa työpaikkoja lisäämään hyvinvointia

05.02.2021

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä työterveyshuollon palveluja haluttaisiin toisinaan käyttää vain minimimäärä. Etäpalvelujen tarjoaminen voi olla yksi ratkaisu tehdä työterveyden edistämisestä houkuttelevampaa. Myös tieto työhyvinvoinnin taloudellisesta hyödystä voi lisätä yrittäjien kiinnostusta työterveyspalveluita kohtaan.

Moni työterveyshoitaja pohtii työssään, kuinka toteuttaa pienten ja keskisuurten asiakasyritysten työterveyspalveluja hyvin. Näissä yrityksissä työterveyspalvelujen järjestäminen nähdään helposti aikaa vievänä rahareikänä, joka on kuitenkin pakko lain mukaan hoitaa. Yrittäjien motivaatio yhteistyöhön työterveyden henkilöstön kanssa voikin olla matalalla. Kun vuorovaikutus asiakasyrityksen kanssa jää vähiin, työterveyshoitajan työ vaikeutuu.

Työterveyshoitaja Anna Ahosen mielestä työterveyshuollon olisi tärkeää tuoda esille työhyvinvoinnin merkitystä yrityksen taloudelle. Työhyvinvoinnista huolehtiminen lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä, mutta se on yrityksille myös taloudellisesti kannattavaa.

– Yritysten johtajien motivaatiota työterveyspalveluja kohtaan pitäisi saada nousuun lisäämällä tietoisuutta työhyvinvoinnin merkityksestä. Kun työterveyshuoltoa suunnitellaan yhdessä yrityksen kanssa ja mennään kohti yhdessä määriteltyjä tavoitteita, työterveyshuollolla voidaan osoittaa olevan merkittävää vaikuttavuutta, Ahonen sanoo.

Liian kevyet palvelut eivät tue hyvinvointia

Yrityksissä, joissa työterveyspalvelut nähdään enimmäkseen kulueränä, yritetään usein nipistää palvelujen tarvetta mahdollisimman pieneksi. Tällöin saatetaan tehdä vain lain velvoittamat työpaikkaselvitykset. Joissakin tapauksissa myös terveystarkastukset ovat pakollisia.

– Kun työterveyspalvelut vedetään minimiin, ei niihin sisälly välttämättä lainkaan toimintaa, joka edistäisi ja tukisi henkilöstön työkykyä, Anna Ahonen kertoo.

Yrityksissä, joissa hyvinvoinnin hyödyt tunnetaan, suhtautuminen työterveyshuollon palveluihin on erilaista. Yrityksen johto voi olla hyvinkin tiiviisti mukana työterveyspalvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

– Kun yritys haluaa panostaa työterveyshuoltoon, on yrityksen johdolla toisinaan omia ideoita valmiina. Tällaisella työpaikalla osataan vaatia juuri omiin tarpeisiin räätälöityä palvelua, Ahonen sanoo.

Etäpalvelut pienentävät kuluja

Vuosi 2020 lisäsi työterveyshuoltojen etäpalveluiden tarjontaa, kun koronaepidemian vuoksi niille oli aiempaa enemmän tarvetta.

Etäyhteyksien hyödyntäminen keventää palvelujen tuottamisen kuluja monella tapaa. Etävastaanottojen lisäksi voidaan esimerkiksi toteuttaa sähköisellä lomakkeella tehtyjä terveystarkastuksia. Moni organisaatio on alkanut myös tarjota erilaisia verkkovalmennuksia, jotka voivat olla hyvin kustannustehokas tapa tarjota asiakasyrityksille hyödyllisiä palveluja.

Anna Ahonen pohtii, voitaisiinko myös työpaikkakäyntejä tulevaisuudessa toteuttaa etänä. Tähän asti työterveyshoitajien on pääasiassa täytynyt mennä tekemään työpaikkakäynnit fyysisesti. Vierailut voivat Ahosen mukaan olla kuormittavia niin työterveyshuollolle kuin yrityksillekin.

– Voisiko tulevaisuudessa tehdä sen sijaan etätyöpaikkakäynnin, jossa hoitaja näkee mobiililaitteella kuvattua työn tekemistä myös siellä korkealla telakan mastossa, jonne on ennen pitänyt kiivetä itse? Ahonen pohtii.

Miten sinun asiakkaasi suhtautuvat työterveyspalveluihin? Hyvä, parempi, tuottava! -projektissa olemme pyrkineet lisäämään yrittäjien tietoisuutta työhyvinvoinnin tuottavuudesta sekä tarjonneet työntekijöille vinkkejä työhyvinvointiin. Lue myös, miten työterveyshuolto voi tukea työntekijää työelämän muutoksissa.

Kirjoittaja: Eeva Pentikäinen