Hyvinvointiprojekti toi uutta virtaa hoivayritysten arkeen

12.01.2021

Hoiva-alan työssä hyvä fyysinen kunto ja sosiaaliset taidot ovat tärkeitä voimavaroja. Hyvä, parempi, tuottava! -projekti toi monelle osallistujalle intoa liikkumiseen ja työpaikan yhteisöllisyyden lisäämiseen.

Hoiva-alalla työhyvinvointia haastaa moni tekijä. Työ on fyysisesti ja henkisesti kuormittavaa, eikä työpaikan yhteisöllisyyden rakentaminen tai yritystoiminnan kehittäminen ole helppoa kiireisen arjen keskellä. Lotta Takatalon, Pihla Linnainmaa-Kankareen ja Tuulia Kujanpään työpaikat saivat tukea työhyvinvoinnin edistämiseen Hyvä, parempi, tuottava! -projektista.

Lotta Takatalo on Hoitokoti Kuusjoen Kotisataman ja Kuusjoen Kotipolun toimitusjohtaja. Pihla Linnainmaa-Kankare taas on toimitusjohtaja Lamminniemen Hyvinvointikeskuksessa. Tuulia Kujanpää on Loimaan Seudun Hoivapalvelun yrittäjä.

Hyvinvointianalyysi antaa työkaluja jaksamisen parantamiseen

Projektissa mitattiin osallistujien hyvinvointia sykevälivaihteluanalyysin avulla. Lotta Takatalo kertoo, että hänen työpaikallaan hyvinvointianalyysi hyödytti monia. Esimerkiksi palautumisen merkitys työhyvinvoinnille ymmärrettiin entistä paremmin. Toisaalta moni ilahtui huomatessaan, että jo työn tarjoama liikunta voi tuoda terveysvaikutuksia.

Pihla Linnainmaa-Kankareen mukaan työntekijöiden on yhä enemmän kiinnitettävä huomiota omaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiinsa, esimerkiksi liikuntaan, lepoon, ravitsemukseen ja sosiaalisiin suhteisiin.

– Iän myötä kunto usein heikkenee, ja sen ylläpitämiseen täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota. Sykevälivaihtelumittaukset olivat meillä pidettyjä, sen avulla työntekijät saivat tietoa omasta arjestaan, Linnainmaa-Kankare kertoo.

Tuulia Kujanpään työpaikalla moni innostui hyvinvointimittauksen myötä jopa tekemään arjessaan muutoksia.

– Itsekin aloitin kuntokuurin mittauksen myötä, ja niin teki moni muukin, Kujanpää kertoo.

Yhdessäolo rakentaa työpaikan me-henkeä

Lotta Takatalo ja Tuulia Kujanpää näkevät työpaikan yhteisöllisyyden ja työntekijöiden sosiaaliset taidot tärkeinä voimavaroina työpaikalla. Hyviä kommunikointitaitoja tarvitaan niin työkavereiden kuin asiakkaidenkin kanssa.

– On ymmärrettävä ihmisten erilaisuus ja se, että käytöksen takana ovat usein tunteet. Kun tulee tietoiseksi näistä asioista, voi ymmärtää muita paremmin, Lotta Takatalo pohtii.

Tuulia Kujanpään mukaan me-hengen rakentumiseen tarvitaan myös yhteistä aikaa. Kujanpään työpaikalla tehdään itsenäistä kotipalvelutyötä, joten työntekijöiden yhteiset kohtaamiset ovat harvassa. Työhyvinvoinnin projekti tarjosi työyhteisölle kaivattua yhteistä aikaa.

– Sain projektin kuluessa idean, että voimme jatkossakin kehittää työhyvinvointia ja yritystoimintaa yhdessä koko työporukan kanssa. Yhdessä keskustellen ihmiset saavat myös oivalluksia siitä, miten vaikuttaa omaan hyvinvointiin, Kujanpää sanoo.

Verkostoituminen saman alan toimijoiden kanssa tuo vertaistukea

Lotta Takatalo ja Tuulia Kujanpää saivat projektista myös ideoita johtamistyöhön. Projektiin kuului esimiehille suunnattu valmennus, johon osallistui useampi hoiva-alan yritys yhdessä.

– Oli mukavaa saada vertaistukea muilta saman alan esimiehiltä. Huomasin, että olemme monien samojen asioiden äärellä työssämme, Tuulia Kujanpää kertoo.

Takatalo oivalsi valmennuksessa oman hyvinvointinsa ja itsensä johtamisen merkityksen työyhteisölle. Kun johtaja huolehtii omasta hyvinvoinnistaan, jaksaa hän huolehtia paremmin myös työyhteisöstä.

– Usein koulutuksissa puhutaan vain talousasioista, tässä oli uutta näkökulmaa esimiestyöhön, Takatalo sanoo.

Haluatko hyödyntää tässä jutussa kerrottuja oivalluksia myös omalla työpaikallasi? Täältä voit lukea, miten koko työyhteisö voi auttaa kehittämään yritystoimintaa tehokkaammaksi. Täällä puolestaan kerrotaan, kuinka ottaa huomioon erilaiset persoonat johtamisessa, ja miksi se kannattaa.

Kirjoittaja: Eeva Pentikäinen