Hyvällä johtamisella kohti parempaa työhyvinvointia

07.10.2019

Haluatko tehdä yrityksestäsi entistäkin paremman työpaikan? Kokosimme vinkkejä Neil Usherilta työn muotoiluun, tiimityöhön ja muutosjohtamiseen.

Kuinka luodaan fantastinen työpaikka? Konsultti Neil Usher puhui aiheesta WoW mikä työpaikka! -seminaarissa Turussa. Usher auttaa yrityksiä muutosjohtamisessa sekä toiminnan ja tilojen kehittämisessä yli 25 vuoden kokemuksella. Näemme, että Usherin ajatukset ovat hyödyllisiä myös ikääntyvien työntekijöiden näkökulmasta, joten kokosimme hänen puheenvuoronsa ja kirjansa pohjalta vinkkejä työhyvinvoinnin tukemiseen.

Tue valinnanvapautta

Usherin mukaan valintojen tekemisen mahdollisuus on yksi työhyvinvointia ylläpitävä tekijä. Ihminen voi paremmin saadessaan vaikuttaa siihen, missä, milloin ja miten hän työtään tekee. Yrityksessä tätä voidaan tukea esimerkiksi tilaratkaisuin. Työtiloja voi luoda esimerkiksi äänentason mukaan: yhdessä tilassa voidaan keskustella ja soittaa puheluita, toinen järjestetään täysin hiljaiseksi keskittymistä vaativan työn tukemikseksi.

Etätyömahdollisuus auttaa valitsemaan työn tekemisen paikan ja ajan sen mukaan, mikä mihinkin työtehtävään parhaiten sopii. Mahdollisuus järjestellä oma työ itselle sopivaksi auttaa ikääntyviä työntekijöitä sovittamaan perhe-elämän ja työn paremmin yhteen. Tämä helpottaa myös työssäjaksamista. Kannattaa kuitenkin muistaa, että valinnanvapaus vaatii työntekijältä taitoa johtaa itseään ja omaa työtään. Voit lukea lisää työntekijöiden hyvinvoinnin tukemisesta monipaikkaisuuden keinoin täällä.

Ajattele tiimilähtöisesti

Mobiilin ja monipaikkaisen työn yleistyessä on huomattu, ettei se aina ole optimaalinen ratkaisu tiimityöskentelyä ajatellen. Usherin mielestä olisi mielenkiintoista tietää, kuinka paljon nykyään lähetellään pikaviestejä vain yhden tiimipalaverin järjestämiseksi. Hänen mukaansa työpaikoilla ollaankin siirtymässä yksilökeskeisestä ajattelusta tiimikeskeiseen näkökulmaan.

Usherin mukaan työn tekeminen samojen ihmisten kanssa lähentää, mikä poistaa vuorovaikutuksen jännittävyyttä. Silloin voi kokea turvallisuutta, vaikka keskustelussa nousisi esille eriäviä mielipiteitä tai muita konflikteja. Tämä auttaa ratkaisemaan ongelmia yhdessä luovasti. Ikääntyvälle työntekijälle tiimityöskentely voi myös olla toimiva tapa jakaa kokemuksen tuomaa hiljaista tietoa. Tiimityöskentelyssä korostuvat myös toimivien tietoliikenneyhteyksien tarve sekä työpaikan yhteiset viestinnän pelisäännöt.

Anna muutoksille aikaa

Työelämä vaatimuksineen sekä työnteon tavat muuttuvat vauhdilla. Etenkin ikääntyvälle työntekijälle jatkuva osaamisen päivittämisen tarve voi olla uuvuttavaa. Uudistuksia tekevässä yrityksessä saatetaankin huomata, etteivät työntekijät välttämättä ota uusia asioita vastaan ilosta hihkuen.

Usher huomauttaa, että on erilaisia tapoja esittää uudistuksia. Muutosta ei kannata hänen mielestään pistää käytäntöön kertarysäyksellä ja odottaa, että ihmiset alkavat heti toimia halutulla tavalla. Sen sijaan uudistuksen voi tarjota uutena työkaluna ehdottaen, että siihen tutustutaan rauhassa kokeillen, miten uusi tapa voisi helpottaa työntekoa.

Olisiko myös sinun fantastisella työpaikallasi aika kokeilla uusia ideoita? Hyvä, parempi, tuottava! -projektissa pääset kehittämään työhyvinvointia yrityksellesi räätälöityjen palveluiden avulla. Katso lisää sivuiltamme!

Jutun lähteinä on käytetty Neil Usherin WoW mikä työpaikka! -seminaarissa Turussa 24.9.2019 pitämää puheenvuoroa sekä hänen kirjaansa The Elemental Workplace.

Kirjoittaja: Eeva Pentikäinen