Etätyössäkin voi luoda yhteisöllistä työilmapiiriä 

26.10.2020

Tuntuuko etätyö yksinäiseltä puurtamiselta? Työpaikan yhteisöllisyyttä voi tukea pitämällä paljon yhteyttä, olemalla läsnä sekä luomalla hyvät kokouskäytännöt. 

Monessa yrityksessä tehdään entistä enemmän etätyötä, ja tämä voi vaatia uusien käytäntöjen opettelua. Yksi etätyön haasteista on vuorovaikutuksen väheneminen. Jos työkavereiden sosiaalinen tuki ja yhteistyö jäävät vähemmälle, on mahdollista kokea olevansa yksinäinen ja eristyksissä työyhteisöstä. Työpaikan vuorovaikutusta voi kuitenkin tukea myös etätöissä erilaisin tavoin.  

Vuorovaikutuksen tavat tarkasteluun 

Runsas yhteydenpito auttaa pitämään yllä yhteisöllisyyttä, kun suuri osa työstä tapahtuu etäyhteyksien välityksellä. Työpaikalla voidaan vaikkapa sopia kellonajat, jolloin kaikki ovat helposti tavoitettavissa, ja vastaavasti ajat, jotka varataan itsenäiselle työlle. Tämä voi rohkaista olemaan tiiviimmin yhteydessä työkavereihin. Etäyhteyden avulla voi myös pitää yhteisiä lounas- tai kahvitaukoja, näin tulee puhuttua muistakin asioista kuin työstä. 

Työkavereille kannattaa myös kertoa säännöllisesti omista työpäivän tavoitteista ja suunnitelmista sekä työn tuloksista. Näin kaikki pysyvät ajan tasalla yhteisten töiden etenemisestä. Lisäksi työpaikan kommunikaatiota selkeyttää etätyössä se, että kaikki tietävät, millaista kanavaa kannattaa käyttää mistäkin aiheesta keskusteluun.  

Läsnäolo ja arvostavuus kuuluvat myös etätyöhön 

Kun kommunikaatio tapahtuu etänä, on syytä kiinnittää erityistä huomiota vuorovaikutuksen laatuun. Esimerkiksi läsnäolon merkitys korostuu. Etäpalaverissa tulee helposti kiusaus tarkistaa samalla sähköpostit tai tehdä jotain muuta. Läsnäolo kuitenkin auttaa luomaan yhteyden muihin. 

Kuten missä tahansa vuorovaikutuksessa, on etänäkin hyvä miettiä, millaista keskustelua tuottaa. Ratkaisukeskeisten näkökulmien tuominen keskusteluun ja positiivisen palautteen antaminen luovat arvostavaa keskusteluilmapiiriä. Toisaalta vaikeita asioita ei kannata lakaista maton alle, vaan ottaa nekin puheeksi. 

Kokouskäytännöt tukevat yhteisöllisyyttä 

Etätyössä viestintävälineet ja niiden käyttö tuovat omat haasteensa ja mahdollisuutensa kommunikointiin. Laitteiden ja yhteyksien toimivuus kannattaa tarkistaa ennen kokousta, jotta ne eivät aiheuta ongelmia. Etäkokouksen vuorovaikutukseen voi vaikuttaa erilaisin käytännöin. 

Yhteyttä osallistujien välillä voi tukea kokouksen aikana puhuttelemalla ihmisiä tavallista enemmän nimillä. Myös videoyhteyden käyttäminen kannattaa, jos se vain on mahdollista. Kysymyksen esittämisen jälkeen on hyvä antaa vastaukselle hieman enemmän aikaa kuin kasvokkain, etäkokouksessa kysymykseen reagoiminen kestää kauemmin. 

Kannattaa myös hyödyntää palaverialustan toimintoja, jotka tukevat vuorovaikutusta. Esimerkiksi hymiöitä käyttämällä voi osoittaa reaktioita muiden puheenvuoroihin, kun ei pysty ilmaisemaan omaa näkemystä kehonkielellä. Jos osallistujia on paljon, puheenvuoron pyytäminen siihen tarkoitetun toiminnon avulla sujuvoittaa kokouskäytäntöjä. Suuren osallistujamäärän voi myös monessa kokoussovelluksessa jakaa pienempiin keskusteluryhmiin, mikä voi helpottaa keskustelua. 

Hyvä, parempi, tuottava! -projektissa yhteisöllisyyttä pohditaan osana työhyvinvointia. Millaista vuorovaikutusta sinä haluat omalle työpaikallesi?

 

Kirjoittaja: Eeva Pentikäinen

Jutussa on käytetty seuraavia lähteitä:

https://www.ttl.fi/etatyopaivia-tulossa-vinkit-tyontekijalle-ja-tyonantajalle/?_ga=2.128400206.377403603.1599718803-508413387.1550212537 

https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-etatyohon 

http://finfamilaatu.fi//wp-content/uploads/2020/03/Et%C3%A4ty%C3%B6-ja-huoli-pandemiasta-FinFami-ry-24.3.2020.pdf 

https://www.ttl.fi/tyontekija/tyoaika/joustava-tyoaika/