Hyvä, parempi, tuottava!


Työhyvinvoinnin ja kehittyvän työyhteisön voimin parempaan tuottavuuteen (PATU)

Haluatko auttaa työntekijöitäsi voimaan paremmin ja nostaa näin yrityksesi tuottavuutta? Tai oletko yksinyrittäjä, joka haluaa kehittää omaa työhyvinvointiaan?

Ikääntyvillä on paljon hyödyllistä tietotaitoa, jota kannattaa jakaa koko työyhteisölle. Heidän työhyvinvointiaan kannattaa tukea, jotta he jaksavat hyvin eläkeikään asti. Hyvä, parempi, tuottava! -projektissa parannat omaa ja työntekijöidesi työhyvinvointia ja saat ideoita työn kehittämiseen, ikääntyvien työntekijöiden tukemiseen ja muutosjohtamiseen.

Yrityksille

Hyvä, parempi, tuottava! -projektissa kartoitat yrityksesi tilanteen yhdessä työhyvinvoinnin asiantuntijoiden kanssa. Räätälöitte yhdessä juuri sinun yrityksesi ja työntekijöidesi tarpeisiin vastaavan palvelupaketin. Kaikki palvelut ovat muokattavissa myös yksinyrittäjien tarpeisiin sopiviksi.

Projekti etenee näin:

- Yli 55-vuotiaiden työntekijöidenne kuormitus ja palautuminen mitataan First Beat -hyvinvointianalyysillä.
- Yrityksellenne suunnitellaan palvelupaketti, johon kuuluu valmennuksia työntekijöille ja yritysjohdolle.
- Työntekijät saavat uutta osaamista työelämän muutoksissa toimimiseen, omien voimavarojensa vahvistamiseen ja hyvään vuorovaikutukseen. Valmennuksissa käsitellään mm. oman työn johtamista sekä arjen ja työn yhteensovittamista.
- Yritysjohto saa työkaluja ikääntyvien työntekijöiden tukemiseen ja muutosjohtamiseen sekä uusia ideoita työn muotoiluun, työjoustoihin ja kehityskeskusteluihin.
- Lopuksi mitataan, miten projekti on vaikuttanut hyvinvointiin työpaikalla.

Ajankohtaista

Kunnon kohottaminen alkaa pienistä teoista

Mitä, jos emme yrittäisikään liikkua enemmän vaan istua vähemmän? Liikunnan terveysvaikutuksista pääsee nauttimaan, jos tekee sen harrastamisen itselleen mahdollisimman helpoksi ja hauskaksi....

Lue lisää

Projektin face-to-face -asiakastapaamiset tauolla – tapaamisia pidetään etänä mahdollisuuksien mukaan

Hyvä, parempi, tuottava -projektissa keskeytetään kaikki  hanketoiminta, joka sisältää face-to-face -tapaamisia asiakkaiden kanssa. Tällä pyritään ennaltaehkäisemään koronaviruksen...

Lue lisää

Näin työterveyshuolto voi tukea työntekijää työelämän muutoksissa

Työelämän muutoksilla voi olla vaikutusta työntekijöiden työhyvinvointiin ja työkykyyn. Työterveyshuolto on yksi taho, joka pystyy tukemaan työntekijöitä ja yrityksiä muutoksenhallinnassa....

Lue lisää

Tavoitteemme

1. Parantaa ikääntyvien yrittäjien ja työntekijöiden työhyvinvointia. Parempi työhyvinvointi tuo yritykselle säästöjä ja lisää tuottavuutta. Projektissa parannamme ikääntyvien henkisiä voimavaroja ja kykyä sietää työelämän muutoksia.

2. Kehittää yritysten työ- ja johtamiskulttuuria. Projektissa yritykset saavat uutta osaamista esim. muutosjohtamiseen, kehityskeskusteluihin ja omistajanvaihdostilanteisiin. Yritykset voivat myös verkostoitua hankkeen kautta muiden yritysten kanssa ja pohtia työhyvinvoinnin kehittämistä yhdessä.

3. Siirtää hiljaista tietoa ja pidentää työuria. Ikääntyvillä työntekijöillä on valtavasti tietoja ja taitoja, joita on tärkeää jakaa koko työyhteisön käyttöön. Projektissa tuetaan ikääntyvien työntekijöiden jaksamista niin, että he voisivat työskennellä hyvin eläkeikään asti.


Tietoa hankkeesta

Hyvä, parempi, tuottava! -projektiin voivat osallistua varsinaissuomalaiset mikro- ja pk-yritykset, joissa on ikääntyviä työntekijöitä. Projektin toimenpiteet kohdistuvat yrityksen yli 55-vuotiaisiin työntekijöihin. Hanke kestää vuoden 2020 loppuun saakka, ja uusia yrityksiä otetaan mukaan sen loppuun asti.

Projektiin pääsee mukaan vain pienellä panostuksella: mikroyritykselle palveluiden hinta on 100 euroa, pienyritykselle 250 euroa ja keskisuurelle yritykselle 500 euroa.

Hyvä, parempi, tuottava! -projekti toimii Varsinais-Suomen alueella ja on saanut toimintaansa ESR-rahoitusta. Hanketta toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopiston Brahea-keskus ja Åbo Akademi.

Hankkeen kesto: 1.10.2018–31.12.2020

Hankekoodi S21369 (ESR, Toimintalinja 3, Erityistavoite 7.1)

Ota yhteyttä!

Sisältöjohtaja Marion Karppi, marion.karppi@turkuamk.fi,  puh. 040 355 0416, Turun ammattikorkeakoulu

Erikoissuunnittelija Kirsti Haihu, kirsti.haihu@utu.fi, Turun yliopisto

Asiantuntija Pekka Tenhonen, pekka.tenhonen@abo.fi,  Åbo Akademi

PATU-hankkeen Tietosuojaseloste/-ilmoitus tutkimukseen osallistuvalle