Hyvä, parempi, tuottava!


Työhyvinvoinnin ja kehittyvän työyhteisön voimin parempaan tuottavuuteen (PATU)

Tuntuuko arki loputtomalta selviytymiseltä? Jos omassa elämässä tai työyhteisössä on jaksamisvajetta, kannattaa kääntää katse työhyvinvointiin. Työpaikan yhteinen projekti hyvinvoinnin edistämiseksi voi olla tie energisempään arkeen.

Tällä sivulla jaamme vinkkejä työhyvinvoinnin henkilökohtaiseen ja yhteisölliseen edistämiseen. Vinkit pohjaavat Hyvä, parempi, tuottava! -projektin kokemuksiin. Projektissa kehitettiin tapoja tukea yli 55-vuotiaiden työhyvinvointia pk-yrityksissä. Projektiin osallistui lähes 200 henkilöä 36 yrityksestä.

Hyvä, parempi, tuottava! -hanke (2018–2021) on nyt päättynyt, mutta tältä sivulta pääset edelleen käsiksi hankkeen tuloksiin ja tuotteisiin.

Työhyvinvointia pienillä teoilla

Hankkeen loppujulkaisuna syntyi opas kaikenikäisille työntekijöille, esihenkilöille ja yrittäjille. Tavoitteena on herättää huomaamaan, miten varsin pienillä muutoksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia omaan ja työyhteisön hyvinvointiin.

 

Julkaisun kansikuva


Työn joustoista hyvinvointia

Tässä videoartikkelissa työn jouston muotoja tarkastellaan resilisenssin lähteenä. Asiaa resilienssistä ja työn joustavuudesta peilataan Kavalton tila Oy:n emännän Taija Kavalton ja asiakaspalvelussa työskentelevän Linda Kavalton kokemuksiin.

Hyvinvointivalmennus

Yrittäjä Mona Bischoff osallistui PATU-hankkeen hyvinvointivalmennukseen. Firstbeat -sykevälivaihteluanalyysin jälkeen ryhmä valitsi itseään kiinnostavat käsiteltävät teemat. Suurin anti oli omaan itseensä katsominen, ja sen ymmärtäminen miten oma tekeminen vaikuttaa muitten tekemiseen, ja sen oivaltaminen miten tärkeää tasapainon ylläpitäminen on työn, levon ja sosiaalisten suhteiden osalta.

Välmåendecoaching

Företagare Mona Bischoff deltog i PATU-projektets välmåendecoaching i grupp. Efter en Firstbeat -hjärtfrekvensvariabilitetsanalys, som berättade om återhämtning, sömn och stress, valde gruppen teman som de jobbade med. Efter coachingen funderar hon bättre på hur hon bygger upp sin arbetsdag.

Haluatko lukea lisää työhyvinvoinnista ja PATU-hankkeen teemoista?


Yrityksille

Hyvä, parempi, tuottava! -projektissa kartoitettiin yrityksen tilanne yhdessä työhyvinvoinnin asiantuntijoiden kanssa, minkä jälkeen räätälöitiin yrityksen ja sen työntekijöiden tarpeisiin vastaava palvelu- ja valmennuspaketti.

Projekti eteni näin:
• Yli 55-vuotiaiden työntekijöidenne kuormitus ja palautuminen mitattiin Firstbeat -hyvinvointianalyysillä.
• Yrityksille suunniteltiin palvelupaketti, johon kuului valmennuksia työntekijöille ja yritysjohdolle.
• Työntekijät saivat uutta osaamista työelämän muutoksissa toimimiseen, omien voimavarojensa vahvistamiseen ja hyvään vuorovaikutukseen. Valmennuksissa käsiteltiin mm. oman työn johtamista sekä arjen ja työn yhteensovittamista.
• Yritysjohto sai työkaluja ikääntyvien työntekijöiden tukemiseen ja muutosjohtamiseen sekä uusia ideoita työn muotoiluun, työjoustoihin ja kehityskeskusteluihin.
• Lopuksi mitattiin, miten projekti oli vaikuttanut hyvinvointiin työpaikalla.

Kiinnostuitko? Ole yhteydessä, sillä vaikka projekti onkin päättynyt, työhyvinvoinnin osaamista ja palveluita on edelleen tarjolla!

Palvelut ovat muokattavissa myös yksinyrittäjien tarpeisiin sopiviksi. Toimenpiteet ovat muokattavissa myös työyhteisölle, jossa ei ole ikääntyviä työntekijöitä tai jossa koko työyhteisön toivotaan pääsevän osalliseksi työhyvinvointitoimenpiteistä.

Ajankohtaista

Työyhteisön hyvinvointiprojekti innostaa myös yksilöllisiin muutoksiin

Arkeen saa lisää jaksamista niin omilla elämäntapavalinnoilla kuin työyhteisön yhteisellä panostuksellakin. Työpaikalla toteutettava hyvinvoinnin projekti on hyvä keino saada positiivisia...

Lue lisää

Yrityksissä ei tunneta osatyökykyisyyttä – työterveyshuolto voi auttaa

Monilla työpaikoilla ajatellaan edelleen, että töitä tehdään täysillä tai ei ollenkaan. Osatyökykyisyydestä viestiminen voi olla hyvä keino lisätä työhyvinvointia...

Lue lisää

Työterveyshuolto voi innostaa työpaikkoja lisäämään hyvinvointia

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä työterveyshuollon palveluja haluttaisiin toisinaan käyttää vain minimimäärä. Etäpalvelujen tarjoaminen voi olla yksi ratkaisu tehdä työterveyden...

Lue lisää
Lue lisää

Tavoitteemme

1. Parantaa ikääntyvien yrittäjien ja työntekijöiden työhyvinvointia. Parempi työhyvinvointi tuo yritykselle säästöjä ja lisää tuottavuutta. Projektissa parannamme ikääntyvien henkisiä voimavaroja ja kykyä sietää työelämän muutoksia.

2. Kehittää yritysten työ- ja johtamiskulttuuria. Projektissa yritykset saavat uutta osaamista esim. muutosjohtamiseen, kehityskeskusteluihin ja omistajanvaihdostilanteisiin. Yritykset voivat myös verkostoitua hankkeen kautta muiden yritysten kanssa ja pohtia työhyvinvoinnin kehittämistä yhdessä.

3. Siirtää hiljaista tietoa ja pidentää työuria. Ikääntyvillä työntekijöillä on valtavasti tietoja ja taitoja, joita on tärkeää jakaa koko työyhteisön käyttöön. Projektissa tuetaan ikääntyvien työntekijöiden jaksamista niin, että he voisivat työskennellä hyvin eläkeikään asti.


Tietoa hankkeesta

Hyvä, parempi, tuottava! -projektiin voivat osallistua varsinaissuomalaiset mikro- ja pk-yritykset, joissa on ikääntyviä työntekijöitä. Projektin toimenpiteet kohdistuvat yrityksen yli 55-vuotiaisiin työntekijöihin. Hanke kestää vuoden 2020 loppuun saakka, ja uusia yrityksiä otetaan mukaan sen loppuun asti.

Projektiin pääsee mukaan vain pienellä panostuksella: mikroyritykselle palveluiden hinta on 100 euroa, pienyritykselle 250 euroa ja keskisuurelle yritykselle 500 euroa.

Hyvä, parempi, tuottava! -projekti toimii Varsinais-Suomen alueella ja on saanut toimintaansa ESR-rahoitusta. Hanketta toteuttavat Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopiston Brahea-keskus ja Åbo Akademi.

Hankkeen kesto: 1.10.2018–31.12.2020

Hankekoodi S21369 (ESR, Toimintalinja 3, Erityistavoite 7.1)

Ota yhteyttä!

Sisältöjohtaja Marion Karppi, marion.karppi@turkuamk.fi,  puh. 040 355 0416, Turun ammattikorkeakoulu

Erikoissuunnittelija Kirsti Haihu, kirsti.haihu@utu.fi, Turun yliopisto

Asiantuntija Pekka Tenhonen, pekka.tenhonen@abo.fi,  Åbo Akademi

PATU-hankkeen Tietosuojaseloste/-ilmoitus tutkimukseen osallistuvalle